Modellen hoogbegaafd gedrag

Hoogbegaafdheid is zeker niet hetzelfde als een hoge score op een IQ-test.  Het triadisch model van Renzulli wordt gebruikt als basis. Wanneer (hoog)begaafdheid succesvol tot ontwikkeling komt, blijkt dat de volgende drie persoonlijkheidsfactoren dan (meestal) aanwezig zijn: boven gemiddelde capaciteiten, taakgerichte motivatie en creatief vermogen.

In Nederland wordt (hoog)begaafdheid vaak beschreven aan de hand van het meerfactoren-model van Mönks, waarbij het triadisch model van Renzulli als basis gebruikt zou zijn. Door onduidelijke redenen zijn boven gemiddelde capaciteiten, taakgerichte motivatie veranderd in intelligentie en motivatie waardoor heel de nuancering van Renzulli wegvalt.