Carol Dweck deed een onderzoek hoe mensen omgaan met mislukkingen, door te observeren hoe studenten moeilijke problemen aanpakken. Hierbij kregen de studenten steeds moeilijker vraagstukken waarbij geobserveerd werd hoe ze het aan pakten, wat ze dachten en voelden.

Je kan wel hoogbegaafd zijn, de potentie hebben om te leren, om moeilijke problemen aan te pakken, maar het hangt van de mindset af hoe je hiermee om gaat.

Mindset is de Overtuiging hoe jij denkt over de kwaliteiten, intelligentie en vaardigheden van Jezelf, maar ook van die van je omgeving

 

Carol Dweck constateerde dat sommigen de motivatie lijken te verliezen wanneer het moeilijk wordt, maar anderen juist enthousiast worden bij een uitdaging.

Het blijkt dat er een vaste- en een groeimindset bestaat.

Bij een vaste mindset geloof je dat je persoonlijke eigenschappen vaststaan en bij de groeimindset geloof je dat je je kunt blijven verbeteren en ontwikkelen.

Vaste mindset

Mensen met een vaste mindset vinden het belangrijk;
– om laten zien dat ze iets goed kunnen,
– dat ze slim zijn
– willen meestal iets snel en perfect doen of kunnen.

Wanneer je dan een uitdaging aangaat dreigt de kans dat je fouten maakt en dat is vreselijk want dat laat zien dat je dom bent, zeker voor een hoogbegaafd kind. Ook willen zij geen moeite voor iets hoeven doen, want slimme mensen die hoeven dat natuurlijk niet. Een inspanning leveren, oefenen en hard werken dat is voor diegene die niet zo slim of goed zijn.

 

 

Groeimindset

Bij een groeimindset vind je uitdagingen juist leuk, omdat je daarvan kan leren, je beter kan worden, je je kan ontwikkelen. Fouten maken dat hoort erbij en als iets tegenzit of moeite kost dan geef je niet op.

Vaste Mindset Groeimindset
Succes Teken van talent Bewijs van toewijding, opleiding, passie en volharding
Intelligentie/persoonlijkheid Staat vast Is te ontwikkelen
Grootste angsten Falen, dom overkomen, afgewezen worden en zich een verliezer voelen Laat je niet weerhouden
Reactie op kritiek Defensief,
kritiek wordt ervaren als aanval en bedreiging
Positief, Kritiek wordt ervaren als waardevolle informatie over manier waarop je jezelf kunt verbeteren
Inspanningen Bewijs van gebrek aan talent Nodig op de weg naar verbetering
Uitdagingen Worden vermeden, omdat ze bij falen een indicatie Worden aangegaan, omdat het uitnodigt tot leren en (nog) beter te worden
Tegenslag Indicatie van gebrek aan talent Indicatie van leerproces
Succes van anderen Is bedreigend Is inspirerend

 

Om te voorkomen dat jouw kind een vaste mindset ontwikkelt of om te helpen een groeimindset te ontwikkelen is de manier waarop jijĀ  je waardering uitspreekt en complimenten geeft zeer belangrijk.

Wat betekent dit voor jou als docent, leerkracht of ouder?