Meervoudige Intelligenties

 

Meervoudige intelligenties leiden tot verschillende manieren van leren. Het is bekend dat kinderen op verschillende manieren leren en dat je de leerstof op verschillende manieren kan aanbieden. Dit kan door verschillende denkvaardigheden , maar ook door gebruik te maken van meervoudige intelligenties. In 1983 publiceert Howard Gardner al een verslag ( Frames of Mind: the theory of multiple intelligences) van een breed opgezet onderzoek naar de wijze waarop mensen leren.

In die publicatie introduceert Gardner het begrip meervoudige intelligenties.  Kort gezegd komt het erop neer dat Gardner in kaart brengt dat mensen op verschillende manieren kennis verwerven. Gardner benoemt dat als intelligenties. Door aan te sluiten bij de favoriete manier van leren kan de motivatie en het zelfvertrouwen weer toenemen.

Intelligenties worden hierdoor beschouwd als vaardigheden die de mensen allemaal in zich hebben, als kwaliteiten die niet vastliggen, maar juist ontwikkeld kunnen worden.

Minder inzet meervoudige intelligenties

Op jonge leeftijd laten kinderen vaak een groot aantal verschillende aspecten zien, terwijl ze naarmate ze ouder worden steeds minder intelligenties gebruiken. Daar speelt onze westerse cultuur, waarin taal en rekenen een belangrijke rol spelen, in mee.

De benadering van een kind via een of meerdere (andere) intelligenties komt aan de wensen en mogelijkheden van het kind tegemoet en doet recht aan de verschillende potenties, de verschillende mogelijkheden van het kind, om de leerstof onder de knie te krijgen.

 

Het gaat er niet om hoe Knap je bent, maar om Hoe je knap bent

 

Gardner stelde vast dat iedereen talenten/intelligenties bezit, die los van elkaar staan en heel verschillend van niveau kunnen zijn. Een muzikaal talent oftewel een muzikaal intelligent mens hoeft bijvoorbeeld geen sportwonder te zijn. Iemand kan verbaal bijzonder sterk zijn, maar niet erg ruimtelijk ontwikkeld zijn. Zo kan iemand één, twee of zelfs vijf intelligenties bezitten. Je kan dus meervoudig intelligent zijn.

Howard Gardner begon met zeven intelligenties en inmiddels zijn er al negen, die allemaal even uniek zijn als je vingerafdruk.

Er zijn 8 verschillende intelligenties in gebruik:

  1. Verbaal-Linguïstische intelligentie – Woordknap
  2. Logisch-Mathematische intelligentie – Rekenknap
  3. Visueel-Ruimtelijke intelligentie – Beeldknap
  4. Muzikaal-Ritmische intelligentie  – Muziekknap.
  5. Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie  – Beweegknap
  6. Naturalistische intelligentie  – Natuurknap.
  7. Interpersoonlijke intelligentie  – Samenknap.
  8. Intrapersoonlijke intelligentie  – Zelfknap

De SLO (informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling)  maakte voor kinderen hier een duidelijke Powerpoint over.

Deze kan je hier  Downloaden

 

Wil jij meer weten over meervoudige intelligenties, hoe je je voorkeur kan weten en hoe je deze in kunt zetten door matchen, stretchen en vieren?

Ja, dat wil ik.