Leren leren

Kinderen met een hogere intelligentie zijn vaak niet gewend om hard te moeten werken, hun best ergens voor te doen door weinig uitdaging en de veronderstelling het wel te kunnen. Op de basisschool maken hoogbegaafde kinderen de meeste opdrachten zo af, waardoor ze zich niet leren inspannen en dus ook niet hoeven doorzetten, waardoor ze soms de motivatie verliezen om te leren. Hierdoor weten ze niet wat werken betekent. Ze vervelen zich vaak en pas op het VO, of nog later, ontdekken de meeste hoogbegaafde kinderen dat ze nooit hebben geleerd te leren en door te zetten, dat er een verband bestaat tussen inspanning en resultaat.

Deze kinderen moeten dus leren leren. Maar hoe dan?  (Deze pagina wordt nog verder binnenkort verder gevuld)

 


Mindset

Carol Dweck deed een onderzoek hoe mensen omgaan met mislukkingen, door te observeren hoe studenten moeilijke problemen aanpakken. Hierbij kregen de studenten steeds moeilijker vraagstukken waarbij geobserveerd werd hoe ze het aan pakten, wat ze dachten en voelden.
Je kan wel hoogbegaafd zijn, de potentie hebben om te leren, om moeilijke problemen aan te pakken, maar het hangt van de mindset af hoe je hiermee om gaat.

Meer weten?


Leervaardigheden

Om optimaal te kunnen leren, moet je weten hoe dat moet, hoe je jezelf aan het werk kan zetten en jezelf kan stimuleren om door te gaan en vol te houden, zelfs als het even tegenzit.
Hoogbegaafde kinderen hebben de potentie dat ze goed kunnen presteren, maar dat wil niet zeggen dat ze dat altijd doen of hiertoe in staat zijn. 12% van de hoogbegaafde leerlingen stromen af, dus een en maar een derde lukt het om binnen zes jaar het VWO-diploma te halen.  Op de basisschool komen ze er vaak door inzicht, begrip en een goed geheugen, wat in het voortgezet niet genoeg blijkt, dan moet er echt gestudeerd worden. Dit kan leiden tot demotivatie en onderpresteren.

Leerstrategieën kunnen bewust ingezet worden, zodat bekend is hoe er geleerd kan worden.

Meer weten?


Manieren van leren

  • Inzet succesvolle intelligentie van Sternberg

Sternberg onderscheidt drie manieren van denken: analytisch, creatief en praktisch denken

Iedereen heeft in meerdere of mindere mate elk van deze drie denkvaardigheden tot zijn beschikking, en de meeste mensen hebben een duidelijke voorkeur voor één, of soms twee van deze manieren van denken.

Sternberg stelt dat er sprake is van succesvolle  intelligentie wanneer iemand in staat is om zijn vaardigheden op zowel analytisch, creatief als praktisch gebied succesvol toe te passen. Op school wordt meestal analytisch denken toegepast terwijl je praktisch en creatief denken, Sternberg noemt het intelligentie, zeker nodig hebt om te slagen in de maatschappij.

Meer weten?

  • Inzet van alle zintuigen

 

  • Meervoudige intelligenties

Het is bekend dat kinderen op verschillende manieren leren en dat je de leerstof op verschillende manieren kan aanbieden. In 1983 publiceert Howard Gardner al een verslag ( Frames of Mind: the theory of multiple intelligences) van een breed opgezet onderzoek naar de wijze waarop mensen leren. In die publicatie introduceert Gardner het begrip meervoudige intelligentie.  Kort gezegd komt het erop neer dat Gardner in kaart brengt dat mensen op verschillende manieren kennis verwerven. Gardner benoemt dat als intelligenties. Door aan te sluiten bij de favoriete manier van leren kan de motivatie en het zelfvertrouwen weer toenemen.

Meer weten?


Motivatie


Doorzettingsvermogen