Coaching hoogbegaafdheid

Coaching hoogbegaafdheid voor kinderen, hun ouders en begeleiders zodat optimale ontwikkeling weer mogelijk is.

 

Robert begon als leergierige kleuter vol verwachting, maar was al snel teleurgesteld, doordat hij zich aan allerlei regeltjes moest houden, stomme werkje moest maken en helemaal niks leerde. Begeleiding hoogbegaafdheid kreeg hij nog niet. Er onstaan gedragsproblemen bij een hoogbegaafd kind en na versneld doorstromen is er maar weinig tot geen motivatie om te leren waardoor van zijn leergierigheid nog maar weinig over is. Hij gaat regelmatig in discussie over bepaalde onderwerpen omdat hij het beter denkt te weten. Hij doet huiswerk op het allerlaatste moment of gewoon helemaal niet.

 

 

En dan heb je een ongemotiveerd hoogbegaafd kind dat je ziet worstelen met zichzelf en met de leerstof. Een kind dat onzeker is, niet weet hoe hij tot leren komt, ongelukkig is, zich onbegrepen en ongeliefd voelt op school en jij weet niet meer wat je hieraan kunt doen. Je bent bang dat je kind niet meer naar school wil/kan, depressief wordt en steeds meer zichzelf kwijtraakt. Misschien dat coaching hoogbegaafdheid zou kunnen helpen.

Ja, ik plan een gratis sessie

 

Herken je dit?

 

Je kind

  • verveelt zich op school
  • komt niet tot leren
  • krijgt geen coaching hoogbegaafdheid
  • ontwikkelt geen leerstrategieën
  • wil alles in één keer kunnen, raakt anders enorm gefrustreerd
  • zit niet lekker in zijn vel, voelt zich eenzaam en onzeker
  •  is niet meer gemotiveerd om aan de slag te gaan
  • heeft geen noodzaak om te plannen en moeite te doen
  • voelt zich onbegrepen en is zichzelf niet

Hoe nu verder?

Hoe lang kan je het nog aanzien dat jouw hoogbegaafde kind ongelukkig is, zich niet gezien, erkend en gesteund voelt? Dat hij geen coaching hoogbegaafdheid krijgt? Hoe lang houd jij het nog vol die onrust thuis en die zoektocht naar meer begrip en passend lesmateriaal op school? Kan jij het nog langer aanzien dat je kind ongemotiveerd is en elke dag met tegenzin naar school gaat?

 

Wil jij weer rust in huis, meer begrip en verbetering van gedrag en motivatie?


Wil jij dat je hoogbegaafde kind weer lekker in zijn vel komt te zitten, zijn hoogbegaafdheid herkent wordt en dat hij naast welbevinden ook optimaal presteert in lijn met zijn talent?

DOWNLOAD dan HIER 3 tips voor rust, begrip en motivatie of plan een gratis sessie.

Ja, ik plan een gratis sessie

Coaching hoogbegaafdheid

Begeleiding hoogbegaafdheid zou kunnen helpen.
In de begeleiding van hoogbegaafdheid, de begeleiding van jouw (vermoedelijk) hoogbegaafde kind wordt er allereerst gekeken wat er goed gaat, welke kwaliteiten hij heeft, waar hij energie van krijgt en wat hij graag doet. Dan wordt gekeken naar de profielen hoogbegaafdheid, het Zijnsluik, de motivatie, de omgeving, de executieve functies en natuurlijk de schoolsituatie.

Wat denk je? Zullen we samen aan de slag gaan?

 

Ja, ik wil samen aan de slag