Coaching

Bij Coaching bepaal jij de weg die we inslaan, samen creëren we helderheid zodat duidelijk is waar je nu staat, waar je tegenaan loopt, wie of wat daarbij betrokken is en wat er nodig is om verder of tot een oplossing te komen. Zeker bij onderpresteren wordt er eerst gekeken waardoor het onderpresteren is ontstaan en wat kinderen nodig hebben om weer tot presteren te komen,

 

Wil jij

  • meer energie en richting in je leven?
  • je specifieke individuele competenties en vaardigheden (beter) toepassen?
  • aan de slag met persoonlijke zaken zoals balans tussen werk/studie en privé, stress of meer zelfvertrouwen?
  • uitval en onderpresteren voorkomen of keren?

 

 

Dan is Coaching echt wat voor jou

 

Bij Coaching is de relatie  echt heel belangrijk, dat er een klik is. In eerste instantie is er dan ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Daarna volgt een intensief coachingsgesprek gevolgd door een heerlijke lunch om vervolgens aan de slag te kunnen waarbij we dagelijks via de app contact hebben en wekelijks via Skype of persoonlijk contact en een klassenconsult

 

 

Wil jij hier meer over weten
of een vrijblijvend gesprek?

 

Ja, dat wil ik!

 


Alvast zelf aan de slag?

 

DOWNLOAD  deze basismethode en neem alvast je eerste stappen in jouw ontwikkeling!

 

Op jouw ontwikkeling!

 

 

 


Wat kan er o.a. aan bod komen?

 

Motivatie

Om in beweging te komen en te blijven is het belangrijk dat je gemotiveerd bent en blijft, dat het duidelijk is wat de reden is dat je begint aan dit proces. Wat het gevolg zal zijn wanneer je niet in beweging komt, wanneer je zo door blijft gaan.

Helderheid

Om een weg in te slaan heb je helderheid nodig, duidelijkheid waar je nu staat. Bewustzijn van de balans tussen je relaties, gezondheid, werk-privé, levensstijl en emotionele leven

Obstakels

Samen komen we er achter wat jou tegen houdt, wat of wie jou beperkt en wat er nodig is om hier minder last van te hebben

Realistisch doel stellen

Het kan zijn dat je soms de lat te hoog legt. Samen stellen we een realistisch doel, prestatiedoelen en procesdoelen

Door doelen op de juiste manier te stellen, wordt het bereiken ervan aanzienlijk eenvoudiger. Een doel als ‘meer zelfvertrouwen’ blinkt nou niet bepaald uit in duidelijkheid.
Een doel kan zo vaag zijn dat het geen enkel houvast biedt in het maken van dagelijkse keuzes. En dat is nou precies juist wel de intentie van het stellen van doelen.

De truc is doelen zo te formuleren dat het een leidraad vormt voor de keuzes die je maakt. Op deze manier zorg je ervoor dat de kans op het bereiken van je ambities aanzienlijk wordt vergroot. Dus door jezelf duidelijke doelen te stellen kan je echt stappen gaan maken.

Strategie bepalen

De doelen en strategieën moeten  flexibel zijn en gaandeweg kunnen worden aangepast. De strategieën kunnen het best iedere zes weken opnieuw worden opgesteld om de strategieën zo goed mogelijk te laten aansluiten op de gestelde doelen. Ook kijken we hier wie of wat er kan bijdragen om verder stappen te maken op weg naar je doel

Evalueren

Na zes weken evalueer je wat er heeft gewerkt en wat niet, bepaal je je strategie, stel je nieuwe doelen en vier je de doelen en het proces dat je bereikt hebt.


Alvast zelf aan de slag?

 

DOWNLOAD  deze basismethode en neem alvast je eerste stappen in jouw ontwikkeling!

 

Op jouw ontwikkeling!