Boeken


Jij kan beter – Tessa Kieboom

Stel je bent een ouder van;
– een slim kind dat goede schoolresultaten haalt, maar er maar weinig voor hoeft te doen
– een slimme zoon of dochter met tegenvallende resultaten op het VO
Of een leerkracht op de basisschool die vermoedt dat een kind in de kangoeroeklas thuishoort, zonder overtuigende toetsen

Slimme kinderen behalen niet vanzelfsprekend mooie resultaten. Integendeel zelfs: hoogbegaafde kinderen lopen een groter risico om te gaan onderpresteren dan eerder normaal begaafde kinderen.

Hoe intelligenter iemand is, hoe meer de kans toeneemt dat hij of zij vroeg of laat gaat onderpresteren

Door de leerhonger van hoogbegaafde kinderen hebben ze zich jonger dan gebruikelijk kennis en kunde eigen gemaakt waar vaak in de schoolbanken niet eens naar gevraagd wordt. Verderop zal pijnlijk duidelijk worden wat hiervan de gevolgen zijn.

Onderpresteerders zijn dus mensen die resultaten neerzetten die niet in overeenstemming zijn met hun intellectuele mogelijkheden. Onderpresteren is een onopvallend en dus ook vaak een onverwacht sluimerend proces.

Hoe sneller deze risicofactoren duidelijk worden, hoe beter je als ouder of leerkracht zal kunnen handelen om de kans op onderpresteren te beperken of misschien zelfs wel te vermijden.

Download HIER de samenvatting.


 

Mindset, de weg naar een succesvol leven – ouderschap, bedrijfsleven, sport, school en relaties – Carol Dweck

Carol Dweck deed een onderzoek hoe mensen omgaan met mislukkingen, door te observeren hoe studenten moeilijke problemen aanpakken. Hierbij kregen de studenten steeds moeilijker vraagstukken waarbij geobserveerd werd hoe ze het aan pakten, wat ze dachten en voelden.

Carol Dweck stond versteld van de reacties van 2 kinderen van 10 jaar oud. Bij moeilijke vraagstukken trok de één zijn stoel recht, wreef in zijn handen en riep; ‘Leuk een uitdaging!’ en de ander keek blij en riep vol overtuiging; ‘ik hoopte al zó dat ik er iets van zou kunnen leren!’

Zij had er nooit bij stil gestaan dat je falen ook leuk kunt vinden. Deze kinderen waren rolmodellen voor haar, omdat ze iets wisten wat zij niet wist. Deze kinderen wisten dat menselijke capaciteiten, zoals intellectuele vaardigheden, ontwikkeld konden worden door middel van training. Ze waren niet ontmoedigd als ze faalden, maar wilden van hun fouten leren.

Carol Dweck had altijd gedacht dat menselijke capaciteiten vastlagen.

Heb jij er wel eens bij stil gestaan wat deze opvattingen betekenen en wat de consequenties van de gedachte dat intelligentie en persoonlijkheid ontplooid kunnen worden en dat het geen onveranderlijke, diepgewortelde eigenschappen zijn?

Download HIER de samenvatting