Over mij (1)

 

 

Binnen mijn lespraktijk bleken hoogbegaafde kinderen meer te leren dan pianoles alleen. Hier leren zij o.a. vaardigheden, leren leren, fouten durven maken en doorzetten. Door de bewogen schoolperiode van mijn eigen jongens ben ik met mijn ervaring mij verder gaan verdiepen in hoogbegaafdheid, in eerste instantie bij Novilo om te vervolgen aan de Radboud Universiteit waar ik de ECHA opleiding volg. Door mijn onderzoek naar de meerwaarde van muziek voor hoogbegaafde kinderen kwam ik tot de methode M.U.S.I.C. waarmee ik muziek en kunst inzet om de grenzen van hoogbegaafden te verkennen en te verleggen en onderpresteren te keren.

Muziek blijkt een geweldige tool, een geweldig middel te zijn om te werken aan de mindset, de uitdaging aan te durven gaan, leerstrategieën te ontwikkelen en dit te implementeren in de school (werk)- en de thuissituatie. Hiervoor heb ik naast mijn pianopraktijk een coachingspraktijk opgericht waarbij ik vooral creatief hoogbegaafden en hun ouders en school begeleid, informeer en adviseer.