Ben jij muziekdocent?

Als muziekdocent kan jij functioneren als een unieke schakel

 

Als muziekdocent kan jij functioneren als een unieke schakel
– om te leren leren
– het onderpresteren te keren en
– bied jij een veilige leeromgeving waarin een leerling graag terug wil keren.

Hieronder verschillende thema’s die aan de orde kunnen komen.


Onderpresteren wil zeggen dat de prestaties (veel) lager liggen dan op grond van de capaciteiten van de leerling verwacht wordt. Er is dus sprake van een verschil tussen aanleg en prestatie.

Onderpresteren wordt vaak in verband gebracht met hoogbegaafdheid, maar ook een gemiddeld begaafd kind kan onderpresteren Een verklaring hiervoor kan zijn dat kinderen met een hogere intelligentie niet gewend zijn hard te moeten werken, weinig uitdaging gewend zijn en veronderstellen het wel te kunnen. De reden dat hoogbegaafde kinderen  op muziekles gaan is soms om de zo benodigde uitdaging te vinden.

Soms zien we dat kinderen gaan onderpresteren uit een soort verdedigingsmechanisme.Tijdens de muziekles hebben ze misschien geen last van ‘anders zijn’ waardoor ze wel goed zouden kunnen presteren (tenzij zij vergelijken of worden vergeleken met anderen), maar wel van faalangst.

Meer weten over de aanpak bij onderpresteren, wat werkt en niet werkt en hoe jij net dat essentiële zetje kan geven?

Vertel mij meer