Kennisbank i.o. hoogbegaafdheid

 

– Hoogbegaafdheid (h)erkennen

Hoe herken je hoogbegaafdheid

Herken hoogbegaafdheid door de 6 profielen hoogbegaafdheid van Betts & Neihart en het Zijnsluik van Kieboom. De 6 profielen hoogbegaafdheid geven duidelijk aan dat hoogbegaafden geen homogene groep zijn. Het herkennen van hoogbegaafdheid is dan ook echt niet zo eenvoudig.
Deze 6 profielen hoogbegaafdheid zijn gebaseerd op de behoeften, gevoelens en het gedrag van hoogbegaafde kinderen, met de bedoeling om ze beter te identificeren zodat beter tegemoet gekomen kan worden aan dat wat ze echt nodig hebben.

Ontwikkelingsvoorsprong

OntwikkelingsvoorsprongKinderen met een ontwikkelingsvoorsprong passen niet binnen de norm en ontwikkelen zich niet volgens de gangbare verwachtingen. Met het woord ontwikkelingsvoorsprong omschrijven we de eerste aantoonbare signalen het best.  Van een wakkere baby met een grotere behoefte aan prikkels, tot kinderen die met meer dan 2 jaar cognitieve voorsprong naar de basisschool gaan.
Maar wat zijn dan de kenmerken?

Profielen hoogbegaafdheid – herzien

Deze 6 profielen hoogbegaafdheid (ook wel typen hoogbegaafdheid genoemd) van Betts en Neiharts zijn gebaseerd op de behoeften, gevoelens en het gedrag van hoogbegaafde kinderen. De bedoeling hiervan is hoogbegaafde kinderen beter te kunnen identificeren. Maar in de loop van 25 jaar is er veel empirisch onderzoek gedaan en hieruit bleek dat sommige profielen inaccuraat zijn- vandaar deze herziene versie.
Wat heb je nu aan die herziene profielen, wat kan je ermee doen?

Het Zijnsluik – Tessa Kieboom

ZijnsluikWil jij meer inzicht en begrip voor het ‘anders’ zijn van je kind?  Het Zijnsluik geeft goed de Zijnskenmerken, rechtvaardigheidsgevoel, hooggevoeligheid, kritische instelling en perfectionisme weer van jouw hoogbegaafde kind.

 

– Onderpresteren

Hoe ontstaat het, onderpresteren?

Onderpresteren, hoe ontstaat het? Waardoor veranderd de motivatie? Nog belangrijker is hoe je je kind weer in beweging krijgt. De basis van onderpresteren wordt gelegd op de basisschool, soms zelfs bij de peuterspeelzaal, doordat er geen passend onderwijs wordt geboden

Onderpresteren – 6 typen – M.D.Whitley

Onderpresteren kan een dieper liggende oorzaak hebben. Wil jij inzicht krijgen in de motivatie en de bijbehorende patronen, het gedrag en de dieperliggende oorzaken van onderpresteren?
Whitley onderscheidt 6 typen onderpresteerders waardoor je de karakteristieken bij de kinderen herkent en het grotere geheel begrijpt. Het begrijpen hoe onderpresteren ontstaat en het inzicht dat onderpresteren chronisch is en niet uit zichzelf verdwijnt is zeker belangrijk.

Boosheid en hoogbegaafdheid, hoe ontstaat het en dan?

Boosheid door frustratie, angst en onzekerheid of door perfectionisme, hoe kan je hier goed mee omgaan? Het is zo verleidelijk om zelf als ouder boos te worden en gefrustreerd, zeker wanneer het regelmatig gebeurt. Je kan kinderen helpen op een goede manier om te gaan met woede en boosheid, zodat zij op een positieve manier omgaan met deze heftige emotie

Succesvolle intelligentie

Sternberg onderscheidt bij succesvolle intelligentie drie manieren van denken: analytisch, creatief en praktisch denken. Iedereen heeft in meerdere of mindere mate elk van deze drie denkvaardigheden tot zijn beschikking. De meeste mensen hebben een duidelijke voorkeur voor één, of soms twee van deze manieren van denken.

Hoogbegaafden die het op school niet goed lijken te doen blijken hoger te scoren op creatieve en praktische intelligentie. Op school wordt meestal gebruik gemaakt van analytisch denken. Hoe kan het lesmateriaal zo afgestemd worden dat elke leerling de eigen vaardigheden verder kan ontwikkelen, maar ook de minder ontwikkelde vaardigheden kan leren gebruiken?

 

Executieve functies

Executieve functies vormen, simpel gesteld, het managementsysteem van onze hersenen. Deze mentale functies helpen je om structuur aan te brengen in het uitvoeren van de vele taken die bij het dagelijks leven horen. Ze ondersteunen je bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen, organiseren, plannen.
De executieve functies kun je onderverdelen in ‘koude’ en ‘warme’ vaardigheden, maar hoe ontwikkelen ze zich en hoe kan je ze versterken?

 

Effectieve leerstrategieën

Hoogbegaafde kinderen hebben de potentie dat ze goed kunnen presteren, maar dat wil niet zeggen dat ze dat altijd doen of hiertoe in staat zijn. Op de basisschool komen ze er vaak door inzicht, begrip en een goed geheugen, leerstrategieën zijn dan nog niet nodig.  In het voortgezet blijkt werken zonder leerstrategieën niet genoeg, dan moet er echt gestudeerd worden. Maar hoe dan?

 

– Meer uitdaging

Meer uitdaging door Compacten en Verrijken

Als we het hebben over leren, praten we over de weg van iets nog niet kunnen, naar het wel kunnen toe. Daartussen zitten logische stappen als kijken naar een ander, samen doen, hulp vragen, fouten maken en opnieuw beginnen. Deze stappen doen er toe, zijn erg belangrijk in het leerproces. Ieder kind heeft het recht op deze zeer essentiële stappen! Al was het maar omdat iedereen op een punt in zijn leven te maken krijgt met deze stappen en, hoe later je ze tegenkomt, hoe slechter je weet hoe je ermee om moet gaan!
Hoe laat je meer- en hoogbegaafde kinderen ook aan deze uitdagingen toekomen en wat bied je dan aan?

Uitdaging door muziekonderwijs

Uitdaging door muziekonderwijs voor hoogbegaafden, door instrumentaal muziekonderwijs, dat blijkt inderdaad mogelijk. Academische vaardigheden zouden kunnen verbeteren door muziekonderwijs doordat door het bespelen van een muziekinstrument het doorzettingsvermogen en de mindset verbetert. Daarnaast neemt  de inzet toe bij eigen doelen en ontstaat het inzicht dat er een relatie bestaat tussen inzet en resultaat.

Meer uitdaging door de taxonomie van Bloom

Uitdaging hoogbegaafden - BloomHoe zou het zijn, wanneer de ruimte er is om zelf het leren naar een hoger niveau te tillen?
Hoe zou het zijn, wanneer het mogelijk is om je eigen leren aan te sturen?

De  systematische ordening van deze taxonomie kan verschillende denkniveau’s opleveren, waardoor het bijdraagt aan de criteria voor een rijke leeractiviteit. Maar welke vragen zouden er dan gesteld moeten worden en welke opdrachten zouden er dan gegeven moeten worden zodat er een beroep gedaan wordt op het hogere orde denken’?