Denk- & Leerstijlen

 

 

Denk- en leerstijlen, vaardigheden en voorkeuren worden bepaald door dat wat jij wilt leren

 

 

 

 

Wil jij

  • effectiever leren?
  • welke denk- en leerstijlen er zijn?
  • hier effectief gebruik van maken?
  • je productiviteit verhogen?

 

Lees dan snel verder, maak een keuze en ga ermee aan de slag.

Om goed te kunnen leren, presteren en produceren is het allerbelangrijkst
Goed slapen, goed eten en regelmatig bewegen!

Hoezo?

Effectieve leerstrategieën

Om optimaal te kunnen leren, moet je weten hoe dat moet, hoe je jezelf aan het werk kan zetten en jezelf kan stimuleren om door te gaan en vol te houden, zelfs als het even tegenzit.
Hoogbegaafde kinderen hebben de potentie dat ze goed kunnen presteren, maar dat wil niet zeggen dat ze dat altijd doen of hiertoe in staat zijn. 12% van de hoogbegaafde leerlingen stromen af en maar een derde lukt het om binnen zes jaar het VWO-diploma te halen.  Op de basisschool komen ze er vaak door inzicht, begrip en een goed geheugen, wat in het voortgezet niet genoeg blijkt, dan moet er echt gestudeerd worden. Dit kan leiden tot demotivatie en onderpresteren.

Leerstrategieën kunnen bewust ingezet worden, zodat bekend is hoe er geleerd kan worden.

Meer weten?


Taxonomie van Bloom

Benjamin Bloom ontwierp een taxonomie, een systematische ordening voor doelen in het onderwijs, waardoor hij voldeed aan de criteria voor een rijke leeractiviteit. Bij het ontwikkelen van lessen of projecten kunnen nu vragen en opdrachten opgenomen worden die een beroep doen op ‘het hogere orde denken’. 

 

Meer weten?

 


Leren met al je zintuigen

sdfds


Locus of Control

hjk


Habits of Mind

Welke gewoontes duiden op een efficiënte, effectieve denker? Wat moet je doen als je intelligent wilt werken?

Uitgebreid onderzoek op effectief denken, succesvolle mensen, en intelligent gedrag suggereert dat effectieve denkers en peak performers een aantal herkenbare kenmerken hebben. Deze kenmerken zijn geïdentificeerd in een succesvolle mensen in alle lagen van de bevolking: advocaten, technici, docenten, ondernemers, verkopers, artsen, sporters, artiesten, leiders, ouders, wetenschappers, kunstenaars, leraren en wiskundigen.

In leren en met name met Habits of Mind, focussen we op 16 gewoonten die je kan leren, cultiveren, observeren en beoordelen. De bedoeling is een gewoonte aan te leren die leidt tot een intelligente manier van gedragen, van denken. Door het toepassen van deze gewoontes ontstaat een patroon van intellectueel gedrag dat tot productieve acties leidt. Wanneer je met een dilemma of een probleem zit pas je deze gewoontes toe om tot een oplossing te komen, waardoor de resultaten krachtiger, van hogere kwaliteit en grotere betekenis zijn dan wanneer hier geen gebruik van gemaakt wordt.

Meer weten?


Meervoudige intelligenties

Het is bekend dat kinderen op verschillende manieren leren en dat je de leerstof op verschillende manieren kan aanbieden. In 1983 publiceert Howard Gardner al een verslag (Frames of Mind: the theory of multiple intelligences) van een breed opgezet onderzoek naar de wijze waarop mensen leren. In die publicatie introduceert Gardner het begrip meervoudige intelligentie.  Kort gezegd komt het erop neer dat Gardner in kaart brengt dat mensen op verschillende manieren kennis verwerven. Gardner benoemt dat als intelligenties. Door aan te sluiten bij de favoriete manier van leren kan de motivatie en het zelfvertrouwen weer toenemen.

Meer weten?